Attālināta lentu glabāšana

Offsite Tape Vaulting banner - business-woman-speaking to a group at a meeting

Attālināta lentu glabāšana

  1. Home
  2. Attālināta lentu glabāšana

Lentu rezerves kopijas un attālināti lentu glabāšanas pakalpojumi

Svarīgākās biznesa informācijas glabāšana attālinātās, no datortīkla atvienotās glabātuvēs nodrošinās uzticamu datu atjaunošanu, kad tas nepieciešams

Jūsu darbiniekiem vajadzētu koncentrēties uz svarīgākajiem biznesa uzdevumiem. Taču, saskaroties ar vajadzību veidot datu rezerves kopijas un aizsargāt pieaugošos svarīgas biznesa informācijas apjomus, Jūs esat spiesti veltīt laiku un līdzekļus procesu, datu glabātuvju un infrastruktūras pārvaldīšanai.

Pārceļot lentu rezerves kopijas uz attālinātām glabātuvēm un nododot tās uzticamai trešajai pusei, kurai ir tam nepieciešamie resursi, uzraudzības ķēde, tehnoloģijas un pieredze, Jūs varat saīsināt dīkstāves laiku un turpināt vadīt savu biznesu, jo Jūsu bizness no tā ir atkarīgs.

Attālināta biznesa datu glabāšana nodrošina atbilstību prasībām un vienlaikus garantē datu sasniedzamību

Aparatūras bojājumu, cilvēka kļūdu, programmatūras darbības traucējumu, cilvēku izraisītu vai dabas katastrofu sekas var negatīvi ietekmēt uzņēmuma produktivitāti. Ir svarīgi veidot datu rezerves kopijas un, vēl svarīgāk, parūpēties par attālinātu datu glabāšanu, lai, esot vajadzībai, būtu iespējams šos datus atjaunot.

“Iron Mountain®” attālinātie lentu glabāšanas pakalpojumi nodrošina visaptverošus datu aizsardzības risinājumus pārvietošanai, glabāšanai, apstrādei un Jūsu datu rezerves kopiju, kas tiek glabātas drošā, attālinātā glabātuvē, atjaunošanai.

Mums ir visa nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai nodrošinātu, ka neparedzēta incidenta gadījumā Jūsu uzņēmums varēs ātri atjaunot savu darbību. Mūsu stingrie uzraudzības ķēdes protokoli un drošie loģistikas risinājumi nodrošina Jums svarīgo datu aizsardzību gan pārvietošanas, gan glabāšanas laikā. Tā kā datu glabātuves tiks glabātas, ievērojot pārbaudītas procedūras un labās prakses, varēsit būt droši, ka, saņemot iekšējos vai ārējos pieprasījumus par konkrētām lentu datu glabātuvēm, vienmēr varēsit atrast nepieciešamos datus.SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”

business women

SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”