Attālināta ierakstu glabātuve

iron-mountain-employee-scanning-boxes-in-storage-facility

Attālināta ierakstu glabātuve

  1. Home
  2. Attālināta ierakstu glabātuve

Uzticieties ierakstu un informācijas pārvaldības (IIP) ekspertiem

Ieraksti un informācija ir galvenais ikvienas organizācijas dzinējspēks. Parūpēties par vērtīgo resursu pārvaldību un aizsardzību ir obligāta nepieciešamība. 

“Iron Mountain” IIP eksperti palīdzēs Jums noteikt, kurus ierakstus nepieciešams pārcelt uz mūsu drošajām attālinātajām ierakstu glabātuvēm, kur tie tiks marķēti un klasificēti, izmantojot Jūsu pašu terminoloģiju, marķēti ar RFID marķējumu un ievietoti mūsu intuitīvajā “Iron Mountain ConnectTM” tīmekļa portālā, lai Jūs varētu ātri atrast un piekļūt nepieciešamajai informācijai.  

“Iron Mountain” ierakstu centri atbilst galvenajām tāda rakstura infrastruktūras prasībām: 

  • Drošība. Ēkas un perimetra apsargāšana, ieejas kontrole, iekštelpu apsargāšana un drošības plānošana. 
  • Ugunsdrošība. Preventīvi ugunsdrošības līdzekļi, pārbaudīta, ugunsdroša ēkas konstrukcija un uzticamas ūdens apgādes sistēmas.  
  • Vides ietekmes kontroles līdzekļi. Optimāli vides apstākļi, kas ļauj Jūsu ierakstus aizsargāt no vides ietekmes. 

Konsekventa uzraudzības ķēde

“Iron Mountain” ir attīstījis pārbaudītus darbplūsmas procesus, lai nodrošinātu augstāko aizsardzības un precizitātes līmeni. Tāpat mūsu “InControl®” risinājums ļauj aizsargāt pārvietojamo informāciju, izmantojot patentētas aizsardzības funkcijas un izsekošanas metodes.  

Cilvēki, kuriem varat uzticēties

Uzņēmums “Iron Mountain” ievēro striktas drošības prasības. Veicam rūpīgas darbinieku pārbaudes, piemērojam striktus to atlases kritērijus un organizējam oficiālas apmācības, lai atbilstu augstākajiem drošības standartiem, kas saistīti ar datu aizsardzību un glabāšanu.

Attālināti glabājami, taču Jums viegli pieejami dati 

Iron Mountain ConnectTM” ierakstu pārvaldības programma nodrošina virtuālu Jūsu arhīva kastu (angļu v.: boxes) un lietu pārvaldību, ieskaitot metadatus, meklēšanu, izsekošanu un pakalpojumu pieprasījumu apstrādi. Vien ar dažiem pogu klikšķiem attālinātajā glabātuvē varat veikt savu resursu meklēšanu, atrast to, kas nepieciešams, lai apmierinātu gan iekšējos, gan ārējos pieprasījumus, vai varat uzticēt to veikt mūsu pārbaudītajiem un apmācītajiem darbiniekiem. Uzticot savas arhīva kastes un lietas “Iron Mountain” , varat atbrīvot vērtīgu telpu platību un cilvēku resursus, ne cik nesamazinot savu informācijas resursu pārskatāmību. Tāpat, izmantojot mūsu “Open Shelf File” risinājumu, varēsiet ātri piekļūt bieži izmantojamiem (angļu v.: high-activity) failiem. 

Jūsu vajadzībām pielāgota datu glabāšana

Specializēta datu glabāšana

Ja Jūsu uzņēmumam ir nepieciešama specializēta glabāšana, piemēram, lielāka apjoma ierakstu vai materiālu, kas pieprasa speciālus vides kontroles līdzekļus, glabāšana, “Iron Mountain” var izveidot Jūsu specifiskajām vajadzībām pielāgotu personīgo glabātuvi.   

Piedāvājam šādus pakalpojumus: 

  • Materiālu, kuriem piemērojamas noteiktas vides un relatīvā mitruma prasības, glabāšana kontrolēta mikroklimata apstākļos.
  • Atsevišķa glabātuve kinolentu, magnētisko vai kombinēto datu nesēju glabāšanai, lai izvairītos no krusteniskā piesārņojuma.  
iron-mountain-employee-recieving-storage-box-from-customer

Projektų paslaugos

Ja Jums nepieciešams īstenot vienreizējus, periodiskus vai nepārtrauktus projektus, “Iron Mountain” ierakstu pārvaldes speciālistiem ir visa nepieciešamā pieredze un zināšanas, lai varētu Jums palīdzēt.
Projektu pakalpojumu komanda var bez problēmām iekļauties Jūsu organizācijā un parūpēties par projektu vadību no sākuma līdz beigām, ļaujot Jūsu darbiniekiem efektīvāk izmantot savu laiku un resursus.

Mūsu piedāvātie pakalpojumi:

Resursu pārvietošanas pakalpojumi.

“Iron Mountain” speciālisti var savākt, iepakot un no Jūsu telpām uz “Iron Mountain” datu centriem pārvest Jūsu arhīva kastes un lietas. Jūsu ierakstus varam iepakot standarta “Iron Mountain” RFID sistēmai pielāgotās arhīvu kastēs un savākt metadatus, lai aprakstītu kastes saturu. Tāpat ir iespēja atsevišķi norādīt katrā arhīva kastē esošās lietas.

Lietu indeksēšana.

“Iron Mountain” datu ierakstu komanda var fiksēt ar konkrētu failu saistītos aprakstus, lai Jums būtu vieglāk pārvaldīt resursus lietu līmenī.

Arhīva kastu sagatavošana nosūtīšanai.

Mēs varam pārskatīt arhīva kastu saturu un fiksēt saistītos metadatus. Šī informācija palīdzēs Jums, pēc nepieciešamības, vieglāk atrast nepieciešamos dokumentus.

Birojā glabājamo resursu konsolidācija / pārvietošanas pakalpojumi.

Jūs varat efektīvāk izmantot savu nekustamo īpašumu, atbrīvojot vērtīgu telpu platību, kuru šobrīd aizņem lietu un ierakstu glabātuves. “Iron Mountain” var palīdzēt noteikt ierakstus, kurus var pārvietot uz “Iron Mountain” glabātuvēm.

Atvērto plauktu konsolidācija.

Ja regulāri neveiksiet glabājamo ierakstu iznīcināšanu un to atjaunošanu, Jūsu lietu glabātuvē ātri vien vairs nebūs vietas. “Iron Mountain” projektu pakalpojumu komanda var veikt selektīvu ierakstu iznīcināšanu, lai Jūsu glabātuvē tiktu glabāti tikai aktuālie ieraksti.

Resursu audita pakalpojumi.

Ir ļoti svarīgi zināt, kādi ir Jūsu resursi, lai varētu atbilstoši reaģēt uz noteiktu datu meklēšanas pieprasījumiem vai citiem gadījumiem. “Iron Mountain” audita pakalpojumu komanda mums piederošajos ierakstu centros nodrošinās Jūsu auditam paredzētu telpu. Blakus auditam paredzētajai vietai mēs tāpat varam inventarizēt Jūsu arhīva kastes, sagatavot lietas un sniegt palīdzību, kārtojot arhīva materiālus.

Dokumentu atjaunošanas pakalpojumi.

“Iron Mountain” var iztīrīt un atjaunot informācijas resursus, kas ir sabojāti dabas vai cilvēka izraisītu katastrofu, piesārņojuma, putekļu, pelējuma, ūdens vai dzīvnieku radītas iedarbības dēļ.

SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”

business women

SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”