Secure Storage -Man Keeping Box in Truck | Iron Mountain

Droša glabātuve

Aizsargājiet un saglabājiet svarīgāko.
  1. Home
  2. Droša glabātuve

Aizsargājiet un saglabājiet svarīgāko 

Lai veiksmīgi attīstītu biznesu, Jums ir jāpārvalda pastāvīgi pieaugošais resursu un informācijas apjoms un dažādība. Nav svarīgi, vai tā ir īpaši nozīmīga biznesa informācija, ģeoloģiskie paraugi vai novērtētu mākslinieku darbu oriģināli, mēs aizsargājam to, kas Jums ir visvērtīgākais. Jūsu fiziskos dokumentus, elektroniskos datus, mediju ierakstus, civilstāvokļa aktu ierakstus un citus resursus var droši glabāt īpaši drošajā vispasaules “Iron Mountain” infrastruktūras tīklā un, esot vajadzībai, tos atjaunot.

“Iron Mountain” drošas datu glabāšanas pakalpojumi var palīdzēt Jūsu organizācijai: 

  • Pielāgot tai piederošās telpas citiem mērķiem un izmantot atbrīvojušos telpu biznesa vajadzībā
  • Iespējot datu atjaunošanu neparedzētu situāciju gadījumos.
  • palielināt to apjomu; Iespējot datu atjaunošanu neparedzētu situāciju gadījumos


MŪSU PIEDĀVĀTIE PAPILDU PAKALPOJUMI

Records and Media Storage | Iron Mountain

Ieraksti un mediji

Parūpējieties par drošu Jūsu fizisko un elektronisko datu, mediju ierakstu, civilstāvokļa aktu ierakstu un citu resursu attālinātu glabāšanu ar iespēju vajadzības gadījumā tiem viegli piekļūt.
business women

SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”