Information Management-Four People Speaking | Iron Mountain

Informācijas pārvaldība

Pārvaldiet savu informāciju visa tās dzīves cikla laikā un esiet laikus informēti par nozarē piemērojamo vadlīniju izmaiņām.
  1. Home
  2. Informācijas pārvaldība

Pieveiciet izaicinājumus, ar kuriem saskaraties šodienas sarežģītajā informācijas vidē.

Ieviešot praktisku un likumīgi pamatotu informācijas pārvaldības politiku, varat samazināt savu datu un informācijas pārvaldības izdevumus un risku, kā arī vienkāršot to pārvaldību visā to dzīves cikla laikā, veiksmīgi ievērot pastāvīgi mainīgās, nozarē izmantojamās vadlīnijas, efektīvāk kontrolēt piekļuvi informācijai un nodrošināt konsekventas politikas piemērošanu visā organizācijā.

Informācijas pārvaldības pakalpojumi palīdzēs Jūsu organizācijai:

  • Nodrošināt mainīgo, nozarē piemērojamo vadlīniju ievērošanu
  • Samazināt datu vai informācijas pazaudēšanas risku
  • Palielināt Jūsu informācijas vērtību, lai apmierinātu biznesa vajadzības
  • Paaugstināt piekļuves informācijai kontroli
  • sekmēt informācijas pārvaldību


business women

SAZINIETIES AR “IRON MOUNTAIN”